POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU „POWERSPEECH.PL”

Poniższa Polityka Prywatności odnosi się do kwestii związanych z korzystaniem z serwisu powerspeech.pl/ (dalej zwany „serwisem”). 

Punkt zatytułowany „Pliki Cookies” dotyczy wszystkich korzystających z serwisu, a punkt „Dane Osobowe” dotyczy wyłącznie tych osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora (w tym odbiorców wiadomości Newsletter).

PODSTAWA PRAWNA 

Możliwość stosowania tzw. „Cookies”, obowiązki informacyjne i konieczność uzyskania zgody Użytkowników na przechowywanie i korzystanie z informacji zawartych w plikach tekstowych wynika z Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Art. 173 wspomnianej Ustawy, który traktuje o Cookies, w swym obecnym brzmieniu jest konsekwencją wprowadzenia do polskiego porządku prawnego wytycznych wypracowanych przez Parlament Europejski. Urządzenia końcowe Użytkowników korzystających z serwisów internetowych oraz informacje zgromadzone w tych urządzeniach podlegają ochronie jako część sfery prywatnej..

I. PLIKI COOKIES 

Pliki Cookies, czyli potocznie zwane „ciasteczka”, to dane informatyczne, w tym przede wszystkim pliki tekstowe, które są przechowywane przez serwer w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego (takim jak komputer osobisty czy inne urządzenie elektroniczne służące do przechowywania i przetwarzania informacji). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.

Zbieranie i wykorzystanie informacji przy użyciu Cookies.

Serwis powerspeech.pl/ przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających jego stronę internetową, gwarantując im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Właściciel serwisu wykonuje jednocześnie obowiązek informacyjny w stosunku do Użytkownika, będący warunkiem legalnego przechowywania informacji zawartych w plikach Cookies. Zakres wykorzystania przez serwis technologii Cookies obejmuje:

 1. dostosowanie zawartości stron serwisu do preferencji Użytkowników oraz do jak najpełniejszego wykorzystania jego zasobów;
 2. tworzenie statystyk w celu pozyskania wiedzy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z poszczególnych stron serwisu, co pozwala usprawnić jego strukturę i monitorować występowanie ewentualnych błędów;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika serwisu;
 4. dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Dane gromadzone i przechowywane w plikach tekstowych są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem, tak by był on „szyty na miarę” i jak najlepiej dopasowany do preferencji i potrzeb naszych Użytkowników. Zebrane w ten sposób dane nie zawierają cech, które identyfikują czy personalizują osoby odwiedzające serwis. 

Rodzaje Cookies. 

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

 1. „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Brak akceptacji.

W większości przypadków przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień plików Cookies w ten sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym umożliwi się przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym i uzyskiwanie dostępu do tych informacji. Wyłączenie stosowania Cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach serwisu.

Wyłączenie odpowiedzialności. 

Właściciel serwisu powerspeech.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików Cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.

II. DANE OSOBOWE 

1. ADMINISTRATOR. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”), przekazanych za pośrednictwem serwisu powerspeech.pl/ jest firma PROKOPSTUDIO Sebastian Prokop z siedzibą przy ul. Ostrobramskiej 67, 04-175 Warszawa, NIP: 1132653685.

2. CEL PRZETWARZANIA. ZAKRES DANYCH. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach: 

 • przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe,
 • prowadzenia marketingu (za uprzednią zgodą),
 • umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem serwisu (w tym formularzy kontaktowych, wiadomości email), 
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • analitycznym i statystycznym.

Zakres  niezbędnych danych obejmuje imię oraz adres email. 

3. PRZEKAZYWANIE DANYCH. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów. 

4. Poza podmiotami wymienionymi w ustępie powyżej dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (spoza UE).

5. RETENCJA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Państwa zgody. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. PODSTAWA PRZETWARZANIA. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

 • zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych, 
 • w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w przypadku zamówienia usługi Newsletter. 

W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

7. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA. Użytkownik serwisu ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres Administratora.