Aleksandra Przegalińska

Opis mówcy w formacie PDF

Pobierz

Sprawdź dostępność i zarezerwuj

Kontakt

Aleksandra Przegalińska

Profesorka Akademii Leona Koźminskiego, doktorka habilitowana w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Doktoryzowała się w zakresie filozofii sztucznej inteligencji w Instytucie Filozofii UW. Obecnie jest Prorektorką ds Współpracy z Zagranicą oraz ESR w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2016 prowadziła badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Aktualnie Research Fellow w American Institute for Economic Research. W 2022 rozpoczęła współpracę z Labour and Worklife Program na Harvardzie. Interesuje się rozwojem sztucznej inteligencji, przetwarzaniem języka naturalnego, uczeniem maszynowym, robotami społecznymi i technologiami ubieralnymi.

Zakres tematyczny wykładów:

  • Rozwój w dobie AI: Adaptacja i Innowacje – jak rozwój technologiczny i sztuczna inteligencja wpływają na współczesny świat biznesu i edukacji. Skupiając się na adaptacji i innowacjach, Aleksandra Przegalińska zwróci uwagę na kluczowe strategie, które organizacje mogą przyjąć, aby skutecznie integrować AI w swojej działalności, jednocześnie zachowując etyczne i społeczne aspekty tej rewolucji.
  • Kompetencje przyszłości: Przygotowanie do ery AI – znaczenie rozwijania nowych kompetencji w świecie zdominowanym przez technologie AI. Zostaną przedstawione kluczowe umiejętności, takie jak kreatywność, elastyczność umysłu i umiejętność współpracy z maszynami, które będą niezbędne w przyszłości.
  • Jak wykorzystywać AI na co dzień w pracy – studium praktycznych zastosowań AI w codziennej pracy. Z przedstawieniem przypadków użycia AI, od prostych narzędzi automatyzujących rutynowe zadania, po zaawansowane systemy wspierające podejmowanie decyzji. Zostaną również omówione wyzwania, jakie niesie ze sobą wprowadzenie AI do miejsc pracy, w tym kwestie etyki i prywatności.

Sprawdź dostępność i zarezerwuj

Kontakt

Opis mówcy w formacie PDF

Pobierz